Υπέροχα κείμενα γραμμμένα από την ίδια με ματιές στην επικαιρότητα, με σατυρική διάθεση, με φαντασία και αξίες που φαίνονται από την πρώτη ματιά.